Մագդաղինե

Մագդաղինե Անվան Նշանակությունը

Մագդաղինե (Մագդաղ) – եբր. նույն Մագդա անունից է, այսինքն <մեծություն> կամ <կարմիր աշտարակ> նաեվ <բարձրություն>:

(Տարծվել է ավետարանական հայտնի սրբուհի Մարիամ՝ Մագդաղինացու անձնանունից):

Leave a Reply

Your email address will not be published.