Ճ

Ճարտար լեզու եվ հանճարեղ միտք չոգնեցին քեզբնավ,վասնզի խոտոր ճամբու մէջ էիր եվ ճշմարտութենէ հեռու:Հազիվ միտքդ ինկավ քննել տխուր անցեալդ,բայց դժբախտաբար կը գտնուիս շրջապատուած վատ ընկերներէ:Մի հետեվիր անոնց,գնա ուղիղ ճամբով եվ շուտով պիտի գտնես անձիդ փրկութիվնը եվ ըլլաս յաջողակ եվ անդորր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *