Ճերմակեղեն տեսնողը եթե կին է

– Անպատիվ գործի մեջ պիտի գտնուիս եվ խաբուիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *