Ձ

Մոտ ատենէն ցնծութեան ձայն պիտի լսես, եվ յուսահատ վիճակիդ փոխարէն յանկարծական բարիք կայ քեզ վերահաս, բախտավորութեան օրդ մոտ է:Սրտիդ մաքրութիվնը արժանի ըրավ զքեզ մեծ բախտի:Արդ,,փառք տալով Արարչին,ապրէ գոհ եվ երջանիկ,վասն զի բարին մոտեցավ քեզ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *