Ձուկ

Հեռավորդ պիտի տեսնես կամ ավետիսի ձայն լսես եվ ուրախանաս,զի դժուարութիվնդ անցավ եվ բարի մոտեցավ:Եթէ խոստում ունիս ՝ կատարէ:Զրպարտիչներէ ըզգուշացիր եվ ինչպես կապուածները կարձակուին եվ գոցուած դուռը կը բացուի,այնպէս Աստուած քեզ պիտի բանայ ողորմութեան դուռը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *