Հրաչուհի

Հրաչուհի Անվան Նշանակությունը

Հրաչուհի – հայկ. կազմված է հայկ. հուր եվ աչք բառերից՝ ուհի ածանցով:Նշանակում է <հրի նման կրակոտ աչքեր ունեցող կին>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *