Հռիփսիմե

Հռիփսիմե Անվան Նշանակությունը

Հռիփսիմե – այս անունը առաջին անգամ հիշատակում է Ագաթանգեղոս պատմիչը եվ նշանակում է <մեծ խորհուրդ> կամ <զանկալի>:

(Սրբուհի Հռիփսիմե կույսը նահատակվեց Հայոց Տրդատ թագավորի հրամանով:Նրա նահատակության վայրում կառուցված տաճարը այժմ գտնվում է Սբ Էջմիածնում):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *