Հավատուհի

Հավատուհի Անվան Նշանակությունը

Հավատուհի – հայկ. հավատ բառից, որ նշանակում է <դավանանք>, այսինքն քրիստոնեական դավանանքը:Այս անունը համահունչ է ռուսական Վերա անվանը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *