Հասմիկ

Հասմիկ Անվան Նշանակությունը

Հասմիկ – հայկ. Հասմիկ ծաղկի անունից, որ դարեր շարունակ գործածական է հայերի մեջ նաեվ որպես անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *