Հաջիբա (հաջիպապ)

Հաջիբա (հաջիպապ) – արաբ. haji <մահտեսի> եվ թրք. baba <հայր> բառերից:Նշանակում է <հայրս մահտեսի է>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *