erazahan handipum barekami het

Երազահան Հանդիպում Ներկարարի

Երազահան Հանդիպում Ներկարարի

Երազում ներկակակրի հանդիպել նշանակում է – Խառնաշփոթ գործեր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *