Հայաստան

Հայաստան Անվան Նշանակությունը

Հայաստան – ժողովրդի մեջ գործածական է իբրեվ անձնանուն:Արեվմտահայերեն այս անունով կոչում են տղաներին, իսկ արեվելահայերեն է աղջիկներին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *