Կարմիր գույնի նշանակությունը երազում

Կարմիրը ՝ բարի յոյս,շահ կամ յառաջադիմութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *