Կարինե

Կարինե Անվան Նշանակությունը

Կարինե (Կարինա) – ըստ Հ. Աճառյանի Գայիանե անվան աղավաղված ձեվն է: Բայց հավանաբար առաջացել է Կարին քաղաքի անունից:

Leave a Reply

Your email address will not be published.