Կանաչ գույնի նշանակությունը երազներում

Կանաչը՝ բարի յոյս եվ մխիթարութիվն, առատութիվն, հարստութիվն եվ սեր:

Leave a Reply

Your email address will not be published.