Կաիրճ

Զգոյշ եղիր եվ այդ խորհուրդներէդ հեռացիր որ Աստուած պահէ քեզի,եթէ ոչ յետոյ պիտի ապաչավես:Եթէքիչ մը համբերես,Աստուած քեզի բարի դուռ մը պիտի բանայ եվ ինչ կամք որ ունիս կատարուի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *