Ծ

Ծիծեռնակի նման ճիվղէ կը թռչիս անդադրում,հաստատ, ուղիղ եվ վճռական գործ չունիս,իսկ առօրեայ փայլուն յոյսեր եվ խոստումներ քեզի ոչ լավ ներկայ եվ ոչ ալ բարի ապագայ չեն կրնար տալ:Արդ յիշելով նախկին հայրենի վիճակդ եվ գոհունակ անցեալդ,չափավորէ սրտիդ ցանկութիվնը եվ հաստատակամ յառաջ գնալ որ յաջողիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *