Ծովխաթուն

Ծովխաթուն Անվան Նշանակությունը

Ծովխաթուն – հայկ. ծով եվ խաթուն բառերի համադրումից առաջացած իգական անուն է եվ նշանակում է <ծովի տիրուհի> :

(Այս անունը պարզ ժողովուրդը տվել է նաեվ սուրբ Տիրամորը որպես մեծարման նշան)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *