Ծովինար

Ծովինար Անվան Նշանակությունը

Ծովինար – հայկ. այս անունը համարում են հին դիցաբանությանը՝ կապելով սեմական (բաբելական) naru <գետ> բառի հետ: որից առաջանում է նաեվ <ջրի ոգի> աստվածությունը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *