Ծովիկ

Ծովիկ Անվան Նշանակությունը

Ծովիկ – հայկական ծով բառից ՝ իկ փաղաքշական ածանցով, այս անունը կրողի ծով մեծահոգությունը նշելով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *