erazahan car

Երազահան Սոճու Ծառ

Երազահան Սոճու Ծառ

Երազում սոճու ծառ տեսնել նշանակում է – Կասկած, վախ, մողկութիվն, անհոգութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *