Խոյ

Մեծ փառքի լոյսը եվ աննուաղ շառավիղը ծագի վրադ,ինչպես արեգակը արարածներու վրայ:Բաներուդ մէջ ուրախանաս:Եթէ ուխտ ըրած ես ՝ կատարէ եվ Տէրը խնդիրքդ իրականացնէ:Եթէ երազ տեսած եվ զարհուրած ես,մի վախնար,զի երազդ դէպի լավը եղավ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *