Խանդութ

Խանդութ Անվան Նշանակությունը

Խանդութ – հայկ. հայ ժողովրդական էպոսում, ավիթ կնոջ անունն է(Խանդութ Խաթուն):Եթե համարենք հայկ. <խանդ> բառից ստեղծված, ապա զուտ հայերեն անուն է եվ նշանակում է <խանդոտ> կամ <խանդաբորբ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *