Լ

Լավ մտիկ ըրէ,ամէն բան փոփոխական է, եվ այսորուան ունեցած լավ վիճակդ մնայուն եվ երկարատեվ չէ.պիտի գան դժուար եվ թշուառ օրեր որոնք ներկայ կեանքդ պիտի փոխակերպէ:Ուստի մրջիվնի նման ձմրան գալուստը յիշելով, արթնամտութեամբ պաշար հավաքէ,ամշարէ եվ պահէ,որպէսզի ապագայի կարոտ չմնաս,մինչեվ որ բախտդ անիվր վերստին դէպի բարին դառնայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *