Լուսին (Լուսինե)

Լուսին (Լուսինե) – հայկ. լուսին բառից. գործածվում էր <գեղեցկադեմ> կամ <պայծառերես> իմաստով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *