Լիլիթ

Լիլիթ – ըստ հրեացի առասպելիէ Լիլիթ է կոչվել Ադամի առաջին կինը, որին Աստված ստեղծել էր հրից եվ նշանակում է <վեր բարձրացող բոցից>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *