Լիդա

Լիդա – ռուս. իգական անվան փաղաքշական ձեվերից մեկն է, որ գործածական է իբրեվ ինքնութույն անուն:Նշանակում է <Լիդիայի բնակիչ>(այսպես եին կոչում հնում եգիպտացիներին, եթովպացիններինն եվ հյուսիս արեվելյան Աֆրիկյան բնակիչներին):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *