Ի

Իսահակի նման մոտեցար զոհուելու,կասկածեցար բայց չյուսահատեցար,որովհետեվ հավատքդ զորավոր էր,եվ վստահ եղիր թէ այդ քու զորավոր հավատքդ քեզի առաջնորդ պիտի ըլլայ հասնելու համար մեծ յաջողութեան եվ լավագոյն բախտի:Նշանաբանդ է ՝ հավատք եվ համբերութիվն,հաստատ պահէ զանոնք,որովհետեվ քեզի համար բախտ եվ երջանկութիվն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *