Իգական Անուններ Սկսվող Ո Տառով

Իգական Անունների Նշանակությունը <Ո>

Ոսկեհատ 

Ոսկի 

Ոսկեծամ