Ժ

Կեանքդ զուր անցավ,ցավալի է.բայց ճակատագիրդ այդպէս էր որ քեզ խաբեն օտարներ,որոնց անտրտունջ համակերպեցար:Սակայն տխուր օրերեդ անցնելով պիտի գան բարի եվ երջանիկ օրեր,որ միշտ անցեալը յիշելով,կրնաս աշխատիլ յոյսով եվ հավատքով,որովհետեվ տխուր ճակատագիրդ սեվ օրերը վերջացան:

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *