Erazahan Tshnami

Երազահան Թշնամու Հետ Հանդիպել

Երազահան Թշնամու Հետ Հանդիպել

Երազում թշնամու հետ հանդիպել նշանակում է – Գործերուդ մեջ զգոյշ եղիր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *