Erazahan Tshnami

Երազահան Թշնամու Հետ Կռվել

Երազահան Թշնամու Հետ Կռվել

Երազում թշնամու հետ կռվել նշանակում է – Անոր հետ պիտի հաշտուիս:

Leave a Reply

Your email address will not be published.