Ը

Ինչու զուր տեղը կը փնտռես ինչ որ կորսնցուցիր. Հայրենի ժառանգութենէ զրկուեցար,ընտանիքէդ օտարացար,բարեկամներուտ ատելի դարձար, այս ամենուն պատճառը դուն չես սակայն ,այլ վիճակդ այդմէս սահմանուծ էր:Հիմա տխուր ճակատագրիդ ժամանակը լրացավ եվ մեծ բախտ,ճոխութիվն եվ փառք գտնելու վրայ ես,քաջ եղիր եվ ուրախացիր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *