Էրէներ որսալ

Լավ է,եթե սպանելով ձեռք ձգես,իսկ եթե անկենդան տուն բերես,օտար մէկէ մը վիշտ պիտի կրես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *