Զ

Ընտանիքիդ զարդն ու բարեկամներուդ ուրախութիվնն ես,բայց սրտիդ պարզութիվնը եվ ճշմարտախոսութիվնդ քեզ օգտակար չեն ըլլալ միշտ եվ յաճախ վնասի կենթարկուիս:Պէտք է այսուհետեվ ավելի խոհեմ ըլլաս եվ ոչ բոլորովին սրտաբաց,ասով միայն պիտի կարենաս գտնել յաջողութիվն եվ երջանկութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *