Ե

Երջանիկ եվ ուրախ եղիր,որովհետեվ չարը քեզմէ հեռացավ եվ բարին մոտեցավ,կրած զրկանքներդ վերջացան:Ծնողական ժառանգութենէ,բարեկամներուդ աջակցութենէ զրկուեցար թէեվ,բայց չյուսահատեցար բնավ:Յետ այսու կունենաս մեծ վաստակ,պատիվ եվ մեծ համբավ եվ մինչեվ խոր ծերութիվն կապրիս երջանիկ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *