Երկվորյակ

Ինչ որ խորհած ես Աստուծմով կատարուի,զի շատ բարութիվն կայ այդ խորհուրդիդ մեջ,դուն բարի ես եվ չարը չի մոտեբայ քեզ:Առ այժմ տրտում ես եվ ցնորած,մի ցնորիր զի առջեվդ շատ բարութիվն կայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *