erazahan karag harel

Երազահա Կարագ Հարել

Երազահան Կարագ Հարել

Երազում կարագ հարել նշանակում է – Ժառանգութիվն, գործի դիվրութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.