erazahan ojar

Երազահան Օճառ: Erazahan Sapon

Երազահան Օճառ

Երազում օճառ տեսնել նշանակում է – Կսկիծ եվ վատ լուր, խառնակ գործեր:

Ժամանակակից Երազահան Օճառ

Երազում օճառ տեսնելը կանխատեսում է կորուստ և ծախսեր։

Երբեմն օճառի վերաբերյալ երազները նշանակում են փոփոխություններ, ձգտում դեպի լավը, գործերում հաջողություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published.