erazahan arax

Երազահան Օղի: Erazahan Oxi

Երազահան Օղի

Երազում օղի տեսնել նշանակում է – Վաղանցիկ հաճոյք, անհամաձայնութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Օղի

Երազում օղի տեսնելը գլխացավի նշան է

Leave a Reply

Your email address will not be published.