erazahan qoroc

Երազահան Քորոց: Erazahan Qoroc

Երազահան Քորոց

Երազում շատ քորոցներ տեսնելը բամբասանքի, վիրավորանքի և վեճերի
նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *