erazahan qaylel

Երազահան Քայլել: Erazahan Qajlel

Երազահան Քայլել

Երազում քայլել նշանակում է – Նշան է հարստութեան կամ աղքատութեան:

Ժամանակակից Երազահան Քայլ

Երազում քայլերի ձայն լսելը շտապ և կարևոր իրադարձության նշան է։

Ձայներից վախենալը նշանակում է, որ ձեզ սպասվում են դժվարին փորձություններ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *