erazahan qami

Երազահան Քամի: Erazahan Qami

Երազահան Քամի

Երազում ուժեղ քամին արագ փոփոխությունների և նորությունների նշան է։

Հաճելի, մեղմ քամին հոգեկան հանգստի և ուրախության նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *