erazahan qaxaq

Երազահան Քաղաք: Erazhan Qaxaq

Երազահան Քաղաք

Երազում քաղաք տեսնել նշանակում է – Բարի նշան է, ուրիշ ոչինչ:

Ժամանակակից Երազահան Քաղաք

Երազում մեծ քաղաք տեսնելը մեծ նպատակների և ձգտումների նշան է։

Տարօրինակ քաղաք տեսնելը նշանակում է, որ ձեր հետ տեղի է ունենալու տարօրինակ միջադեպ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *