erazahan qahana

Երազահան Քահանա: Erazahan Qahana

Երազահան Քահանա

Երազում քահանա տեսնել նշանակում է – Լավ նշան չէ, կենցաղագիտութեան պակաս կամ անբարեացակամ մարդոց նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Քահանա

Երազում քահանա տեսնելը նշանակում է բարեկեցություն և երջանկություն:

Եթե երազում խոստովանություն եք անում քահանային, ապա իրականում կստորացվեք:

Եթե հանցագործն է տեսնում քահանային, ապա կյանքում կբացահայտվի նրա վերջին հանցանքը:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *