erazahan pix

Երազահան Փիղ: Erazahan Pix

Երազահան Փիղ

Երազում փիղ տեսնել նշանակում է – Շնորհալի եվ վայելուչ կազմով մարդու կամ կնոջ մը պիտի ծանոթանաք, երբեմն զորավոր հակառակորդի նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Փիղ

Երազում փիղ տեսնելը ընդգծում է ձեր ձեռնարկած գործի կարևորությունը։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *