երազհան փարոս

Երազահան Փարոս: Erazahan Paros

Երազահան Փարոս

Երազում փարոս տեսնել նշանակում է – Առողջութիվն, գործերու յաջողութիվն, բարօրութիվն, ուրախութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *