erazahan payt

Երազահան Փայտ: Erazahan Payt

Երազահան Փայտ

Երազում փայտ տեսնել նշանակում է – Դիրքդ հաստտ եվ անփոփոխ պիտի մնայ:

Ժամանակակից Երազահան Փայտ

Երազում փայտ տեսնելը նշանակում է, որ ինչ որ մեկը ձեզ սպառնալու է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *