երազահան Փայտե Շամփուր

Երազահան Փայտե Շամփուր

Երազում փայտե շամփուր տեսնել նշանակում է – Նեղ օրերեէ վերջ գալիք յաջողութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.