erazahan tetr

Երազահան Տետր: Erazahan Tetr

Երազահան Տետր

Երազում տետր տեսնել ըստ Erazahan.info -ի նշանակում է – Այլ եվ այլ պարտքերու ենթարկուիլ է:

Ժամանակակից Երազահան Տետր

Երազում տետր բացելը և տեսնելը, որ այն մաքուր է, նշանակում է, որ ձեզ օգնություն է անհրաժեշտ։

Երազում օգտագործված տետր տեսնելը նորության նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *